Category: जिज्ञासा

किन अन्तरिक्ष यात्री सुत्न सक्दैन ?

प्राय सवै अन्तरिक्ष यात्री अन्तरिक्षस्टेशनमा जहाजमा गइसकेपछि सुत्नकोलागि एक प्रकारको कठिनाइ आउनेछ—जस कारणले धेरैजसोपाँच घण्टा मात्र सुत्न सक्छन् ।अन्तरिक्ष यात्री अन्तरिक्षयान भित्र उफ्रेर हिडडुल गर्नसक्छन् । तर उनीहरू  सीधा भएर सुत्न सक्दैनन् । अन्तरिक्षयान भित्र शून्य  गुरूत्वआर्कषण हुनेहुँदा पनि  अन्तरिक्ष यात्रीलाई सुत्न  हिडडुल गर्न...