Category: संम्कृति

सर्प र आयुर्वेद

मानव जातिको इतिहासमा प्राचीन कालदेखि परिचित भएका प्राणीहरूमा सर्प पनि पर्छ । वेददेखि पुराण,महाभारत, महाकाव्य, काव्य, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र सबैमा धेरथोर सर्पहरूको वर्णन पाइन्छ । वेदमा सर्पहरूको स्थान पृथ्वी, अन्तरिक्ष र द्युलोकमा पनि भएको जनाइएकोछ ।