प्रकृतिका साथीहरु ‘आयूसिएन’को सदस्य

काठमाडौं । लाटोकोशेरो तथा हुँचील संरक्षण र वन्यजन्तुमा अनुसन्धानरत संस्था प्रकृतिका साथीहरुले प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघ, आयुसिएनको सदस्यता प्राप्त गरेका छन् ।

आयुसिएनले राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था वर्गको सूचीमा आवद्ध गरेको प्रकृतिका साथीहरुले जनाएका छन् ।