खण्डग्रास सूर्यग्रहण

नेपालबाट देखिएको खण्डग्रास सूर्यग्रहण | खण्डग्रास सूर्यग्रहण १० बजेर ५० मिनेटमा सुरु भएर २ बजेर २३ मिनेटमा सकिएको थियो | तस्वीरः अभय लिम्वु