मोवाइल एप्स र इन्टरनेटबाट समेत विद्यार्थीलाई पढ्ने व्यवस्था

सरकारले रेडियो र एफएमबाट पढ्न नपाउने र समय नमिल्ने कक्षा १० का विद्यार्थीका लागि अब मोबाइल एप्स तथा इन्टरनेटबाट समेत पढ्ने व्यवस्था मिलाउने योजना बनाएको छ ।भूकम्प र तराई आन्दोलनका कारण पढ्न नपाएका विद्यार्थीका लागि…